Home/Kiểm soát lối vào/Cổng dò kim loại
  • Cổng dò kim loại là một trong những thiết bị khá thông minh giúp kiểm soát, phát hiện được nhanh các vấn đề và các vật thể lạ gây nguy hiểm một cách kịp thời. Chúng thường được sử dụng tương đối phổ biến ở các khu vực an ninh, sân bay,… Cổng dò ZK-D1065S là loại cổng được sản xuất từ hãng Zkteco với nhiều tính năng có được khi ứng dụng như: khả năng phát hiện nhanh chóng, không gây hại cho người dùng, an toàn và sử dụng trong nhiều môi trường,…
  • Cổng dò kim loại là một trong những thiết bị khá thông minh giúp kiểm soát, phát hiện được nhanh các vấn đề và các vật thể lạ gây nguy hiểm một cách kịp thời. Chúng thường được sử dụng tương đối phổ biến ở các khu vực an ninh, sân bay,… Cổng dò Zk-D2180S là loại cổng được sản xuất từ hãng Zkteco với nhiều tính năng có được khi ứng dụng như: khả năng phát hiện nhanh chóng, không gây hại cho người dùng, an toàn và sử dụng trong nhiều môi trường,…
  • Cổng dò kim loại là một trong những thiết bị khá thông minh giúp kiểm soát, phát hiện được nhanh các vấn đề và các vật thể lạ gây nguy hiểm một cách kịp thời. Chúng thường được sử dụng tương đối phổ biến ở các khu vực an ninh, sân bay,… Cổng dò ZK-D3180S là loại cổng được sản xuất từ hãng Zkteco với nhiều tính năng có được khi ứng dụng như: khả năng phát hiện nhanh chóng, không gây hại cho người dùng, an toàn và sử dụng trong nhiều môi trường,…
  • Cổng dò kim loại ZK-D4330 là một trong những thiết bị khá thông minh giúp kiểm soát, phát hiện được nhanh các vấn đề và các vật thể lạ gây nguy hiểm một cách kịp thời. Chúng thường được sử dụng tương đối phổ biến ở các khu vực an ninh, sân bay,… Cổng dò ZK-D4330 là loại cổng được sản xuất từ hãng Zkteco với nhiều tính năng có được khi ứng dụng như: khả năng phát hiện nhanh chóng, không gây hại cho người dùng, an toàn và sử dụng trong nhiều môi trường,…

Title

Go to Top