THÁCH THỨC

  • Sự phát triển của các cơ sở phân cấp

  • Chi phí ngăn chặn toàn bộ hệ thống an ninh vật lý

  • Nâng cấp hiệu quả các thiết bị an ninh có sẵn

  • Kỳ vọng cao hơn về an ninh

  • Bạo lực phòng chấn thương và cấp cứu

  • Bảo vệ nhân viên cũng như bệnh nhân

  • Lưu trữ để đảm bảo tuân thủ an ninh bảo mật (HIPAA)

SINH TRẮC HỌC TRONG Y TẾ

Thị trường đầy thách thức này đang phát triển để hỗ trợ cho xu hướng già hóa dân số ở Bắc Mỹ. Trung bình từ năm 1970, tuổi thọ của nam giới được kéo dài thêm 9 năm và phụ nữ thêm 6 năm. Nhiều bệnh nhân cần có nhiều cơ sở y tếđể chăm sóc sức khỏe. Yêu cầu mới về chương trình bảo hiểm sức khỏe bắt buộc (ACA) tiếp tục gia tăng nhu cầu sử dụng chi phí hiệu quả cho các cơ sở y tế.

Nhu cầu an ninh trong lĩnh vực y tế vì vậy cũng gia tăng nhằm đảm bảo sự an toàn và riêng tư cho bệnh nhân. Cần có một phương pháp mới để cân bằng chi phí hoạt động. Đồng thời đáp ứng kỳ vọng của bệnh nhân. Giải pháp an ninh với chi phí hiệu quả sẽ là phương pháp bền vững khi chuyển sang ứng dụng công nghệ trung tâm IP.

GIẢI PHÁP

Giải pháp kiểm soát truy nhập sử dung Trung tâm điều khiển C3 hỗ trợ thẻ RFID và mã PIN là giải pháp hiệu quả chi phí. Thiết bị tận dụng hệ thống an ninh cũ có sẵn số thẻ RFID. Có thể cung cấp cấu hình cho 1, 2 và 4 cung cấp các bước phát triển hiệu quả theo kịp với sự thay đỗi công nghệ. Khi có một cơ sở mới được xây dựng hoặc có yêu cầu mức độ an ninh cao hơn, thiết bị FAC700 cung cấp chế độ rảnh tay và xác nhận RFID sinh trắc học. Thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu kiểm tra và tuân thủ. Một loạt các giải pháp sinh trắc học độc lập cung cấp giải pháp an ninh có hiệu quả chi phí cho các khu vực có giá trị cao.