Aqara® Smart Home

The Most Advanced, Easy-To-Use, Reliable & Affordable Environment Monitors Available

 • Tự động hóa các thiết bị xung quanh
 • Điều khiển từ xa
 • Điều khiển bằng giọng nói
 • Chế độ hẹn giờ
 • Giám sát năng lượng
 • Bảo vệ quá nhiệt và chống giật

 • Phát hiện chuyển động thông minh
 • Cảnh báo từ xa
 • Lắp đặt dễ dàng
 • Tự bật tắt đèn
 • Pin tới 2 năm

* Yêu cầu sử dụng cùng với bộ trung tâm Aqara

 • Phát hiện cửa/cửa sổ đóng mở theo thời gian thực
 • Thông báo tới trung tâm và gửi cảnh báo tức thì
 • Dễ dàng lắp đặt
 • Pin sử dụng tới 2 năm

 • Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển trong thời gian thực.
 • Cảm biến không dây
 • Tuổi thọ pin 2 năm

* Yêu cầu sử dụng với bộ trung tâm Aqara

SAMSUNG SmartThings

The Most Advanced, Easy-To-Use, Reliable & Affordable Environment Monitors Available

 • Tự động hóa các thiết bị xung quanh
 • Điều khiển từ xa
 • Điều khiển bằng giọng nói
 • Chế độ hẹn giờ
 • Giám sát năng lượng
 • Bảo vệ quá nhiệt và chống giật

 • Phát hiện chuyển động thông minh
 • Cảnh báo từ xa
 • Lắp đặt dễ dàng
 • Tự bật tắt đèn
 • Pin tới 2 năm

* Yêu cầu sử dụng cùng với bộ trung tâm Aqara

 • Phát hiện cửa/cửa sổ đóng mở theo thời gian thực
 • Thông báo tới trung tâm và gửi cảnh báo tức thì
 • Dễ dàng lắp đặt
 • Pin sử dụng tới 2 năm

 • Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển trong thời gian thực.
 • Cảm biến không dây
 • Tuổi thọ pin 2 năm

* Yêu cầu sử dụng với bộ trung tâm Aqara

Aqara® Smart Home

The Most Advanced, Easy-To-Use, Reliable & Affordable Environment Monitors Available

 • Tự động hóa các thiết bị xung quanh
 • Điều khiển từ xa
 • Điều khiển bằng giọng nói
 • Chế độ hẹn giờ
 • Giám sát năng lượng
 • Bảo vệ quá nhiệt và chống giật

 • Phát hiện chuyển động thông minh
 • Cảnh báo từ xa
 • Lắp đặt dễ dàng
 • Tự bật tắt đèn
 • Pin tới 2 năm

* Yêu cầu sử dụng cùng với bộ trung tâm Aqara

 • Phát hiện cửa/cửa sổ đóng mở theo thời gian thực
 • Thông báo tới trung tâm và gửi cảnh báo tức thì
 • Dễ dàng lắp đặt
 • Pin sử dụng tới 2 năm

 • Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển trong thời gian thực.
 • Cảm biến không dây
 • Tuổi thọ pin 2 năm

* Yêu cầu sử dụng với bộ trung tâm Aqara

SAMSUNG SmartThings

The Most Advanced, Easy-To-Use, Reliable & Affordable Environment Monitors Available

 • Tự động hóa các thiết bị xung quanh
 • Điều khiển từ xa
 • Điều khiển bằng giọng nói
 • Chế độ hẹn giờ
 • Giám sát năng lượng
 • Bảo vệ quá nhiệt và chống giật

 • Phát hiện chuyển động thông minh
 • Cảnh báo từ xa
 • Lắp đặt dễ dàng
 • Tự bật tắt đèn
 • Pin tới 2 năm

* Yêu cầu sử dụng cùng với bộ trung tâm Aqara

 • Phát hiện cửa/cửa sổ đóng mở theo thời gian thực
 • Thông báo tới trung tâm và gửi cảnh báo tức thì
 • Dễ dàng lắp đặt
 • Pin sử dụng tới 2 năm

 • Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển trong thời gian thực.
 • Cảm biến không dây
 • Tuổi thọ pin 2 năm

* Yêu cầu sử dụng với bộ trung tâm Aqara

LIÊN HỆ BÁN HÀNG

+84 904 750 969

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

+84 (24) 3211 5777

TÌM HIỂU GIẢI PHÁP

+84 (24) 3211 5999